2022-05-04 16:16:27

Odabir ponude za organizaciju i provedbu izvanučioničke nastave

U prilogu (klikom na "opširnije") možete pročitati zapisnik sa sastanka Povjerenstva za odabir najpovoljnije ponude za organizaciju i provedbu izvanučioničke nastave održanog 2. svibnja 2022. u 17,00 sati u prostorijama škole.

 


Osnovna škola Davorina Trstenjaka